Желязкова|адвокатска кантора

Fotolia 63138618 SАдвокат Светломира Желязкова с 15 години юридически стаж.
Вписана като адвокат с Адвокатска колегия гр. Варна от 2001 г. до настоящия момент.
2001 г. – началник на правния отдел при митница - Варна
2000 г. – юрисконсулт при митница - Варна
1999 г. – експерт към юридическия отдел на митница – Варна
1998 г. – завършила право в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София